• Tehlike hissettikleri anda yuvarlak hale geldiği için tesbih tanesine benzediklerinden dolayı bu ismi alırlar.
• Nemli bölgeleri çok severler ve genellikle bu noktalara yuvalanırlar.
• Boyutları 50 cm’ye kadar ulaşabilir.
• Herhangi bir şekilde ısırıcı bir ağız yapısı yoktur. İnsanları tehdit etmez. Fakat evlerde yuvalanma riski bulunmaktadır.
• Gezindikleri noktalara hastalık yapıcı bazı mikropları bulaştırmaktadırlar.