• Sümüklü böcekler nemli ortamlar da yaşadığı için salgıladıkları bir madde bulunmaktadır ve bu maddenin görüntüsü sümük görünümün de olduğu için adını da bundan dolayı almıştır.
• Bitkilerle beslendikleri ve Protein değerleri yüksek olduğundan bazı Avrupa ülkelerinde ve birçok ülkede besin maddesi olarak tüketilirler.
• Nemli bölgelerde yaşarlar ve yağmur yağdığında ortalığa çıkarlar.
• Bitkilerle beslenirler. Bu yüzden bitkilerde büyük zararlara sebep olurlar.