• Boyları 1 cm ile 10 cm arasında değişiklik gösterirler.
• İsimleri kırkayaktır fakat ayak sayısı 15 çift ile 173 çift arasında değişiklik gösterirler.
• Tropik bölgelerde boyları 40 cm bulabilir.
• Kırkayaklar otçuldur. Çiyanlar gibi etçil değildir. Çiyanlardan ayrılan en büyük özellik budur.
• Her vücut boğumunda en az 2 çift ayak bulunur.
• Çok yavaş hareket ederler.